ع / مسافران نوروزی پایانه جنوب تهران

درخواست حذف این مطلب

پایانه مسافربری جنوب در تهران با 22 شرکت اتوبوسرانی از 23 اسفند 96 تا 15 فروردین 97 جهت جابجایی مسافران در آماده باش کامل و پذیرای آنان است.