ان گمرک 14 تن لوازم آتش بازی غیرقانونی را توقیف د :: پانیذ


ان گمرک 14 تن لوازم آتش بازی غیرقانونی را توقیف د

درخواست حذف این مطلب

به گزارش تارنمای گمرک ایران، واردات لوازم آتش بازی و انواع فشفشه مشمول اخذ مجوز وزارت دفاع است.
اظهارکننده کالا سعی داشت در تشریح جزییات محموله اعلام کند این کالا از خانواده لوازم آتش بازی و فشفشه نیست و فقط مخصوص استفاده در جشن تولد است و به این ترتیب، قانون را دور بزند.
در بررسی بیشتر درباره صاحب کارت بازرگانی به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، ان گمرک بر اساس اطلاعات مندرج در شناسنامه الکترونیکی متوجه شدند نوع کارت بازرگانی اظهار کننده کالا نیز اجاره ای است و به همین دلیل ظن ان به تخلف تشدید و با توجه به اظهار خلاف، این محموله توقیف شد.
این محموله که به کمک مانیفست الکترونیکی و سامانه جامع گمرکی شناسایی و توقیف شد، شامل 117 هزار عدد انواع فشفشه آبشاری با ترکیبات نیترو گلیسیرین است که وزن هر فشفشه به حدود 120گرم می رسد.
به گزارش ایرنا، با الکترونیکی شدن گمرک، همه عملیات گمرکی در یک اتاق شیشه ای قرار گرفته و تراکنش های مرتبط روشن و شفاف قابل رصد است.